White Cherries Wrinkle Free Napkins

$16.00
  • White Cherries Wrinkle Free Napkins
White Cherries Wrinkle Free Napkins White Cherries Wrinkle Free Napkins

White Cherries Wrinkle Free Napkins

$16.00

Description

Wrinkle free napkins that get softer the more you wash it.

22" X 22"